ISO 27001

Vägleder företag med utgångspunkt i förtroende, utveckling, kompetens

 

FÖLJ KRAVEN I NYA DATASKYDDSLAGEN (GDPR)

Efter år av diskussioner har parterna inom EU slutligen enats om en ny dataskyddslag (eller förordning). I april 2016 fattades beslut om den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) som börjar gälla från 25 maj 2018 och kommer att ersätta Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige.

Några av de tydliga förändringarna är:

•Berörda personer ska ges enkel tillgång till sina egna uppgifter

•Tydligare krav på samtycke för att samla in en persons uppgifter

•Berörda personer kan få sina uppgifter flyttade från en organisation till en annan

•Berörda personer kan få sina uppgifter borttagna

•Organisationer som drabbats av en incident måste anmäla detta inom 72 timmar från det att dataintrånget upptäcks.

Att inte efterleva kraven i lagen kan innebära dryga böter på upp till €20 miljoner eller 4 % av globala omsättningen. 2 år går fort, det är hög tid att börja anpassa sig till de nya reglerna

Nämnda förändringar bara ett litet urval från en lagtext med mängder av andra förändringar som organisationer nu måste anpassa sig till.

Nya lagen innebär tuffa utmaningar.

Då kan Kvalitetstjänst i Stockholm AB hjälpa till

Organisationer och verksamheter, som även besitter ISO 9001 och ISO 27001, är väl förberedda för att efterleva även Dataskyddslagen.

Med implementering av dessa ISO-standarder kan ni efterleva kraven på kontroll av system där personuppgifter lagras och känna er trygga med säkerheten på dessa system. Med certifierade system kan ni säkerställa spårbarheten och integriteten för den känsliga informationen. Att implementera övervakning och logghantering kan ni följa kraven på rapportering i enlighet med Dataskyddslagen (GDPR).

 
 
 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

Copyright © All Rights Reserved