Tjänster

Kvalitetsarbete ISO 9001

 

Enligt undersökningar visar att ISO 9000-certifierade företag, av alla storlekar,

inte bara är bättre på att minska kvalitetsbristkostnaderna utan också har högre produktivitet och är mer lönsamma. (Sun, 1999).

 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

Miljöarbete ISO 14001

 

Att arbeta med ett miljösystem är i första hand att ta ansvar för sitt handlande men också att marknadsföra sig som ett miljömedvetet företag. Företag som har ett fungerande miljösystem har ett försprång vid upphandlingar.

Arbetsmiljöarbete

AFS 2001:1 och

OHSAS 18001

 

Ett aktivt arbetsmiljöarbete leder till en säkrare arbetsmiljö genom att risker identifieras och hanteras. Samtliga företag ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ska företag som har fler än 10 anställda (inhyrda inkluderas) ha en del av detta arbete dokumenterat och ha framtagna rutiner för det.

Copyright © All Rights Reserved