OHSAS 18001 & AFS 2001

Nyheter inom arbetsmiljöarbete

 

 

OHSAS 18001-ISO 45001

Det har startats ett globalt arbete för att ersätta OHSAS 18001 med en ISO-standard som ska harmoniseras med ISO:s övriga standarder för ledningssystem, däribland ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. I Sverige är det företag och organisationer som är med i projektet. Totalt deltar mer än 40 länder. Standarden kommer

att få namnet ISO 45001. Syftet är att inordna OHSAS-standarden i ISO:s regelverk för ledningssystem och att därmed höja statusen på.

 

 

AFS 2001:1 och OHSAS 18001

Alla arbetsplatser ska undersöka vilka risker som finns, åtgärda riskerna och hela tiden följa upp arbetsmiljöarbetet. För små och mindre gäller det att ta fram riskbedömning och handlingsplan.

Vi hjälper och vägleder så att SAM-arbetet hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Enligt OHSAS 18001 tar vi fram en manual baserad på standarden.

 

 

 

 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

 

 

 

Välj ett jobb du älskar och du kommer aldrig att behöva arbeta en dag i hela ditt liv.

Konfucius

Copyright © All Rights Reserved