9001

 

Nyheter inom Kvalitetsarbete ISO 9001

 

 

 

ISO 9001

Nya ISO 9001 finns publicerad 2015.

Ny struktur

En ny gemensam struktur för alla ledningssystemsstandarder som innehåller gemensamt språkbruk (termer och viss text).

Förenklat språk

Det finns en strävan att göra den nya standardversionen lättare att förstå.

 

Mer fokus på ledarskap

Tydligare och mer definierat krav på ledningens engagemang i kvalitetsarbetet.

 

Mer tjänsteorienterad

Enklare för tjänsteföretag att applicera. Definitionen ”produktion” har ersatts med ett större begrepp – ”produktion och tjänsteutförande". Avsnitt som varit omöjliga för servicesektorn att efterfölja har tagits bort.

 

Riskhantering istället för förebyggande åtgärder

Riskanalys ersätter krav på förebyggande åtgärder, eftersom huvudsyftet med ledningssystem är att vara ett förebyggande verktyg.

Begreppet styrande/redovisande dokument tas bort

Ersätts av ”dokumenterad information” i den nya ISO 9001. Begreppet ”kvalitetsmanual” är också föreslagen att tas bort.

 

Krav på omvärldsanalys (och ”invärldsanalys”)

Mer fokus på omvärldsfaktorer/-påverkan som berör planeringen av ledningssystemet, intressenter och konkurrenter. Detta krav sätter tydligare in organisationen i sitt sammanhang.

 

Tydligare krav på processarbetet

Ett nytt avsnitt, Process approach, har lagts till. Det blir på så sätt större fokus på processtänkandet i den nya standarden.

 

Ändringshantering får högre prioritet

Vikten av ett väl fungerande system för att bevara ledningssystemets funktion vid förändringar.

Nytt kapitel som berör “extern leverantör”

Begreppet “extern leverantör” berörs i det helt nya kapitlet, Kontroll av externt inköpta varor och tjänster. Även det som i standarden tidigare kallades för outsourcing av processer och funktioner.

 

 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

 

 

 

 

 

Intäkterna bestäms av kunderna.

 

Kostnaderna avgör du själv.

Lord Weinstock

 

Copyright © All Rights Reserved