Upplägg på projekt

 

Kvalitetsarbete ISO 9001

 

 

 

 

 

 

 

Upplägg på ett projekt

Tillsammans med kunden arbetar vi fram dokumenten i de olika arbetsprocesserna. Kunden utbildas samtidigt i ISO-standarderna på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Det innebär intervjuer med medarbetarna och framtagande av rutinbeskrivningar. Utbildning hålls för personalen för en bättre förståelse och medvetenhet om vad ett kvalitets, och miljöledningssystem innebär.

Vilka processer och avsnitt behandlas?

Vi arbetar fram Policys, tar fram leverantörsbedömningar och rutiner hur du arbetar med inköp och försäljning. Målformulering med handlingsplaner.

Ser över kompetenskrav och befattningsbeskrivningar vi går igenom hur medarbetarsamtal bör hållas. Vi gör rutiner för att hantera problem som kan uppstå och påverka verksamheten. Vi fångar vi upp och återkopplar samt ser över hur kunden arbetar med förebyggande åtgärder.

Kvalitetstjänst hjälper till med utbildning för internrevisor samt ledningens genomgång

Områden som gås igenom:

 • Ledningens ansvar
 • Policys
 • Försäljning
 • Marknadsföring
 • Kommunikation
 • Personal/kompetensutveckling
 • Produktion/tjänsteutförande
 • Konstruktion
 • Förebyggande åtgärder
 • Uppföljning av verksamhetssystemet
 • Dokumentstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

Copyright © All Rights Reserved