ISO 9001 Kvalitetsarbetet

 

ISO 9001

Utredning med kartlägganing av vilka kundkrav och verksamhetskrav som finns. Analysering samt framtagning av rutiner.

 

Processhantering

Planering av produktion, resurser, kompetens och verksamhetsplanering.

 

Mål, handlingsplaner

Policys, tidplaner samt framtagning handlingsplaner för målformulering.

 

Rutiner

Förbättringar, produktionskrav, kompetetenshöjande insatser.

 

Uppföljning

Kundfokus, revisioner samt kostnadsberäkningar på avvikelser.

 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

Copyright © All Rights Reserved