ISO 9001

 

ISO 9001

 

Enligt de 8 grundprinciperna byggs kvalitetssystemet 9001 och följer man detta har man kontroll på sina processer och kan utveckla sitt företag.

 

Kundfokus

Företaget möter kundens krav och ska försöka överträffa kundens förväntningar.

 

Ledarskap

Ett samförstånd kring organisationens syfte och inriktning skapas. Medarbetarna tar full del i arbetet mot att nå målen.

 

Medarbetarnas engagemang

Medarbetarnas engagemang ökar samt förmågor används till full nytta för organisationen.

 

Processeffektivitet

Mäter aktiviteter och resurser så en process resultat nås effektivare.

Systemhantering

Genom hantering av processerna i ett samverkande system kan organisationen nå sina mål effektivare

 

Ständig förbättring

Ständigt förbättra sig och sina processer.

 

Faktabaserade beslut

Beslut fattade på analyser grundade på data och information.

 

Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

Gott samarbete med leverantörer som båda tjänar på

 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

 

ISO 9001

 

Varför ett kvalitetsledningssystem över huvud taget?

 

Många företagsledare satsar på att bygga och införa ett system utan att tänka på vad det egentligen innebär. Många företagsledare tror att det är ett stort jobb som är svårt att "räkna hem".

 

Låt oss ta död på de vanligaste myterna!

 

Det kostar en massa pengar att införa ett ledningssystem.

 

Ja, det kostar engagemang, tid och pengar att införa ett ledningssystem. Detta beräknar man kunna räkna in på minskat intern strul, större chans att få in anbudsförfrågningar och större engagemang från medarbetarna.

 

En massa papper som produceras, till vilken nytta?

Nja, idag lägger man oftast allt digitalt, lättillgängligt på intranet eller på gemensamma mappar på sin egna server.

 

Att ha och arbeta efter ett ledningssystem innebär ett systematiskt arbete med utveckling och förbättring av företaget.

 

Hur går man enklast till väga?

 

Företagsledningen utser en kvalitetsansvarig som driver projektet och skriver dokumenten.

Det åligger förtagsdledningen att ta fram policy, mål och handlingsplaner för hur målet ska nås.

 

Rutiner ses över, förbättrs och dokumenteras.

 

Resurer ska ses över. Finns det rätt möjligheter, t.ex. kompetens, för medarbetarna att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa och mest effektiva sätt?

 

Att göra uppföljningar eller utredningar på det som inte flyter eller återkommande felhanteringar, är det mest kostnadsbesparande i ett företag.

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved