Nya 14001

 

ISO 14001

Den nya reviderade ISO 14001:2015 är nu släpp.

Nya utmaningar och ny struktur.

 

Vad kommer det att innebära i praktiken för det lilla företaget i sitt kvalitets, och miljöarbete?

Det innebär bland annat gemensam struktur för alla, Annex SL i ISO-direktiven, ledningssystemsstandarder med enklare språk och lättare att förstå.

Förenklat språk

Det finns en strävan att göra den nya standardversionen lättare att förstå.

 

Mer fokus på ledarskap

Tydligare och mer definierat krav på ledningens engagemang i kvalitetsarbetet.

 

Riskhantering

En kompletterande metod att ta sig an miljöaspekter och miljöpåverka genom att dela upp i hot och möjligheter som kopplas till mål och syften som organisationen sätter upp.

 

Livscykelperspektiv och miljöprestanda

I och med begreppet livscykelperspektiv ökar man fokus på miljöpåverkan som ligger utanför organisationen. Begreppet miljöprestanda lägger fokus på syftet med att miljöledningssystemet ska visa på faktiska miljöförbättringar.

 

 

 

Nyfiken?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig, snarast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

”Människan har tre valmöjligheter att handla klokt.

För det första genom eftertanke, det mest förädlade,

för det andra genom att härma, det är det lättaste,

och för det tredje genom erfarenhet, det är det bittraste.”

Konfucius

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

Copyright © All Rights Reserved