ISO 14001 Miljöarbetet

 

ISO 14001

 

Förebyggande av miljöförorening görs genom att ha kontroll på sina lagar,se till produktvals-principen när man väljer kemikalier. Sortera och minska sitt farliga avfall. Se över och ansöka om de tillstånd företaget behöver och se till att personal har rätt behörigheter.

 

Miljölagar

Förutom standardkraven tittar vi på den övriga lagstadgade hanteringen i företaget

 

Kemikalier

Kemikalieregister upprättas och även en rensning av onödiga kemikalier görs.

 

Farligt avfall

De farliga ämnena i farligt avfall ska inte spridas i naturen eller tillåtas att återinföras i samhällets kretslopp.

 

Tillstånd och behörigheter

Vi tar fram och uppdaterar de specifika tillstånd som verksamheten behöver. Personalens behörigheter kontrolleras och kompetensutveckling ses över.

 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

Copyright © All Rights Reserved