ISO 14001

 

ISO 14001

 

Att minska riskerna för mijlöpåverkan och olycksfall i verksamheten och att förbättra miljön.

 

Riskbedömning

Undersöka vilka risker som kan uppstå i miljön. Genomföra de åtgärder som behövs och förebygga att miljöpåverkan blir så liten som möjligt

 

Förebygga

Göra en konsekvensbedömning av miljön. För att bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall.

 

Kontroll

I det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i produktionen som kan påverka negativt.

 

Undersökning

minst varje år göra en uppföljning av de olika aktiviteterna i det systematiska miljöarbetet i verksamheten, samt utifrån resultatet av uppföljningen besluta om de åtgärder som kan behövas för att förbättra miljöarbetet

 

 

 

ISO 14001

 

Att arbeta förebyggande med miljöförorening gör att företaget kan ha bättre kontroll på sin verksamhet. Att se över materialåtgång och utbilda personal gör att miljöpåverkan kan minska och hålla kostnader nere.

 

Att ställa krav på sina leverantörer vad gäller material, leveranser och

ett aktivt miljöarbete gör att företaget kan säkra sina produkter eller tjänster.

 

Då gäller det att granska och välja rätt leverantör eller få en bra dialog för ett bättre samarbete för minskad miljöpåverkan.

 

 

 

 

 

 

 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

Copyright © All Rights Reserved