1090, 3834

Nyheter inom CE-märkning SS-EN ISO 1090 och

SS-EN ISO 3834

 

 

 

 

Verkstäder och entreprenörer som tillverkar bärande

komponenter och byggsatser i stål för försäljning eller för

leverans till en byggarbetsplats måste fr.o.m 1 juli 2014

vara certifierade enligt SS-EN 1090-1. Företag som tillverkar

eller gör ändringar av olika typer av bärande konstruktioner.

Arbetar företaget med montering av ovanstående måste de känna till reglerna i SS-EN 1090-2.

 

Alla delar som ingår och ska monteras i en bärande konstruktion ska vara CE-märkta.

 

En förutsättning för CE-märkning av en bygg-produkt är att den omfattas av en standard som anger vilka certifikat, provningar och kontroller som krävs som underlag för tillverkarens prestandadeklaration och CE-märkning.

 

Tillverkaren ansvarar för att en CE-märkt bärande komponent eller byggsats uppfyller de aktuella kraven och deklarerar detta.

 

En svetsplan ska upprättas för allt svetsarbete av byggsatser för leverans till, eller montage på byggarbetsplats.

Är företaget inte certifierat, kan de i praktiken inte leverera sina produkter/tjänster.

 

ISO 9001 är perfekt att använda för att kraven i SS-EN 1090-1 uppfylls. Införande och tillämpning av rutiner och dokumentation är grundläggande för certifiering och att få CE-märka byggprodukterna.

 

Kvalitetstjänst vägleder ditt företag fram till certifiering och behörighet att CE-märka dina produkter.

 

Sedan 2014 har kvalitetstjänst gått till certifiering med 8 företag i stål, montage och svetsbranschen.

 

 

 

 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

Prestation är att göra saker och ting rätt. Effektivitet är att göra rätt saker och ting.

Copyright © All Rights Reserved