Utbud

Webbaserat

 

Att få ett kvalitetscertifikat är som att få sitt körkort efter en uppkörning. Det är bara början och systemet blir bara bättre och bättre ju mer man jobbar med det. Ett verksamhetssystem gjort tillsammans med kvalitetstjänst blir ett steg för företaget att växa och bli mer lönsamt.

Kvalitetstjänst kan nu erbjuda ett billigt och enkelt webbaserat projektsystem att arbeta i som gör dokumenthanteringen i projektet mycket lätthanterligt. Ett system där kunden får en egen inloggning och där det bestäms vilka som har tillgång att skriva, ändra eller endast läsa dokumenten.

 

 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

Avtal

 

Vi bygger verksamhetssystemet tillsammans i vårt KMA-system. Det innebär att kunden får ett eget uppbyggt system som ligger på webben och de inblandade kan gå in och hantera sitt system genominloggning. Det kan fungera som ett intranät och utnyttjas även i andra projekt inom företaget. Avvikelsehantering och dokumenthantering är lättåtkomliga för eventuella filialer eller medarbetare som arbetar på distans.

Vi planerar tillsammans för att få ut det bästa av systemet genom ett väl beprövat arbetssätt med genomgångar, intervjuer och utbildningar. All personal bör bli involverad för att få det bästa resultatet. Efter överenskommelsen går Kvalitetstjänst in och hjälper till med de olika aktiviteterna under året. Det kan handla om 1 eller 2 dagar i månaden som verksamhetssystemet ses över och företaget får uppgifter. I vårt KMA-system håller företaget kontroll över sina egna processer och dokument, men Kvalitetstjänst driver arbetet.

Självständigt

 

Bygg ditt verksamhetssystem. Vi planerar tillsammans för att få ut det bästa av systemet genom ett väl beprövat arbetssätt med genomgångar, intervjuer och utbildningar. All personal bör bli involverad för att få det bästa resultatet.

Företaget utser en samordnare som har ansvaret för systemet, en internrevisor som gör de interna revisionerna och en ledningens representant. Dessa tre roller arbetar med systemet under året och ser till att de olika aktiviteterna görs. Projektet tar ca 6-8 månader att få klart. Efter avslutat projekt och certifiering sköter företaget sitt system själv.

 

Copyright © All Rights Reserved