Kvalitetstjänst

Vägleder företag med utgångspunkt i förtroende, utveckling, kompetens

 

 

Lena van Evelingen driver företaget Kvalitetstjänst i Stockholm AB sedan 2010.

 

 

Lena har lång erfarenhet av införandet och förvaltandet av inte bara Kvalitets- och Miljösystemen ISO 9001, 14001, 27001 och systematisering av arbetsmiljöarbete (SAM) i små och medelstora företag.

 

 

Konsult och projektledare; Framtagning, implementering och förvaltning av kvalitetssystem i ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 och AFS 2001. KMA inom bygg och byggföretagens egna kvalitetsledningsystem BF9K.

 

Vägledning i SS-EN 1090 och 3834 för företag i industri och verkstadsbranschen.

 

Utbildning i kvalitetssystem och grundläggande miljö. Support och utbildning i internrevision.

Utbildning för byggingenjörer i kvalitetsledning på byggarbetsplats.

 

Branscher;Tillverkning, reparation industri, Återvinning, El, vvs och bygginstallationer, Glasmästeri, Försäljning, Grossist, Offentlig verksamhet, Transport, bygg.

 

 

Kunskaper; införande av olika system och arbetssätt. Engagemang i företagets verksamhet och förståelse för problemställningar. Problemlösare. Supportande för personal och ledning.

 

 

Certifieringar

Lena är sedan 2012 certifierad revisor av det internationella certifieringsorganen

 

IRCA Quality Management Systems (QMS) Auditor/Lead Auditor, ISO 9001

och The Institute of Environmental Management & Assessment, IEMA Foundation in Environmental Auditing, ISO 14001.

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

 

 

 

Kvalitetstjänsts verksamhetspolicy

 

Kvalitetstjänst i Stockholm AB har sedan 2010 arbetat med att vägleda företag i kvalitetsledningssystem..

 

Kvalitetstjänst ska utveckla och anpassa sina tjänster till kundens behov och möjligheter.

 

Kvalitetstjänst ska ständigt förbättra sina arbetsrutiner och i och med det förbättra sina egna och sina kunders arbetsprocesser.

Varje kund till kvalitetstjänst ska ha fått full förståelse vad verksamhetssystem innebär och hur det kan utveckla verksamheten.

 

Lagar och andra krav ska följas samt att miljöalternativ ska väljas, kollektiva färdmedel ska i första hand användas, där det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. Ecodriving, miljöbil och förnyelsebart drivmedel i mesta möjliga mån är de val som ska användas.

 

Kvalitetstjänsts miljöarbete ska påverka och vägleda kunden att välja positiva alternativ för miljön.

 

Copyright © All Rights Reserved