Akutåtgärder

Livshotande: Ta reda på vilken händelse som företaget drabbats av.

Exempel:

*Förlorat upphandling

* Kund missnöjd

* Kunden kräver ledningssystem

 

Åtgärder.

Ingick krav på ledningssystem i upphandlingen? Finns ett ledningssystem i företaget? Finns ett aktivt ledningssystem i företaget? Finns ett certifierat ledningssystem i företaget?

-- Om minst ett av svaren är nej. Finns ett stort behov att införa ett lätt och användbart ledningssystem som uppfyller dessa krav.

 

Akutåtgärd:

* Ledningssystem som behöver uppdatering?

* Internrevision måste göras

* Ledningens genomgång måste

* Ledningssystem implementeras.

 

 

Andning:

* Finns akutåtgärder?

* Finns förebyggande åtgärder för händelser som kan komma kosta pengar tid och Kund missnöjd?

* Finns handlingsplaner för uppföljningar?

* Ta fram processer

 

Om svaren är nej på minst en fråga är det ett stort behov av ett fungerande ledningssystem.

 

 

Chock:

Vad har hänt/vad händer nu?

Vad gör vi nu?

Första åtgärd; Kunder/projekt utredning av vad som hänt. Kund kontaktas.

Andra åtgärd; Inventering utveckling/förbättringar. Handlingsplaner skrivs.

Tredje åtgärd; erfarenhet tas till vara. Ledningssystem implementeras.

 

Att implementera ett kvalitetsledningssystem är ett alternativ. Det löser i sig inga problem men företaget får verktyg att åtgärda förbättra och utvecklas.

 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

Copyright © All Rights Reserved