Utbildning

Utbildning

 

 

För att få förståelse för hur ett ledningssystem fungerar och ska fungera för att utveckla företaget krävs kunskap om det. Även standarderna kräver grundläggande kunskap i vissa områden. Tänk också på att de verksamma rollerna Miljö, och kvalitetssamordnare behöver ha en grundläggande kunskap om sin arbetsuppgift.

 

Kvalitetstjänst håller företagsanpassade utbildningar främst i anslutning med införandet av företagets

Verksamhetsledningssystem:

  • ISO standarderna 9001, 14001
  • OHSAS 18001
  • SAM, AFS 2001:1
  • ISO 27001
  • Internrevision
  • Miljö, och kvalitetssamordnare
  • Ledningens genomgång
  • Grundläggande miljöutbildning

 

 

 

 

Om det låter intressant Fyll i formuläret och skicka så blir du kontaktad.

Utbildning skapar bättre rutiner och en effektivare arbetsplats vilket innebär samarbete, kommunikation och feedback.

När medarbetarna har rätt kompetens tar man rätt beslut baserat på fakta. Det blir ett flow i verksamheten som leder till utveckling, framgång och har ett stort marknadsvärde. Kvalitetstjänst vägleder o utbildar.

Copyright © All Rights Reserved