Om Företaget

Kvalitetstjänst i Stockholm är det lilla, flexibla och kundvänliga företaget som bistår, utbildar och tillhandahåller det mest viktiga i att driva verksamhetssystem. Du får verktyg och metoder som handlar om hur varu,- och tjänsteproducerande verksamheter når en hög kvalitet på sina produkter / tjänster och utveckling.


Hållbar utveckling med kvalitetssystem


Lena van Evelingen är utbildad miljötekniker

Kvalitetstjänst i Stockholm AB  grundades 2010

Konsultation och vägledning med implementering av kvalitetsledningssystem.

Vilket innebär utveckling av företag som certifierar sig mot ISO-standarder.


Certifieringar

Lena är certifierad revisor 

  • Auditor/Lead Auditor, ISO 9001
  • Environmental Auditing, ISO 14001
  • Lead Auditor ISO 27001


Projektuppdrag

Projektledning, införande av kvalitetsledningssystem, ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 ISO 27001, SS-EN 1090, SS-EN 3804 i mer än 50 företag t.ex. verkstad, bygg/anläggning, transport, industri och tjänsteföretag.


Internrevisor för företag som står inför extern certifieringsrevision eller uppföljande revision.


Lärare, utbildning för blivande fastighetstekniker i hållbart miljöarbete, arbetsmiljö, fastighetsägarens ansvar, boendemiljö, gällande lagar, arbetsmiljölagstiftning och ISO-kvalitetsarbete.

 

KMA-samordnare på ett byggföretag. Framtagning av underlag för kontroller av KMA samt till Kontrollansvarig och uppföljning av dessa. Framtagning av ritningsunderlag, Produktkontroller för miljö inom bygg.

 

Lärare, utbildning för blivande byggprojektledare i Kvalitetssamordning.


Kvalitets- miljö- och säkerhetsutredningar inför ISO-revision.


Bullerutredningar på bland annat förskolor och bilindustri.
Kvalitetstjänsts verksamhetspolicy

Kvalitetstjänst ska utveckla och anpassa sina tjänster till kundens behov och möjligheter.

Kvalitetstjänst ska ständigt förbättra sina arbetsrutiner och i och med det förbättra sina egna och sina kunders arbetsprocesser.

Varje kund till kvalitetstjänst ska ha fått full förståelse vad verksamhetssystem innebär och hur det kan utveckla verksamheten.

Lagar och andra krav ska följas samt att miljöalternativ ska väljas, kollektiva färdmedel ska i första hand användas. Ecodriving, miljöbil och förnyelsebart drivmedel i mesta möjliga mån är de val som ska användas.

Kvalitetstjänsts miljöarbete ska påverka och vägleda kunden att välja positiva alternativ för miljön.


Lena van Evelingen 2010