Nyheter2018-03-06

GDPR – General data protection regulation

Dataskyddsförordningen 

Börjar gälla den 25 maj och ersätter då personuppgiftslagen PuL

Enligt den nya förordningen är företag skyldiga att beskriva hur de hanterar personuppgifter på.

Vem internt som är ansvarig för registerhanteringen; vad används det till, vilka typer av personer förekommer i det, vilka typer av uppgifter och på vilken rättslig grund uppgifterna hanteras? Förordningen syftar till att bättre skydda de registradesintegritet. 

Vill du veta mer? Behöver du hjälp?

Kontakta mig gärna. 

  

2018-03-06

ISO 9001:2015 och 14001:2015 

 

Uppgradering av ISO 9001 och 14001 till 2015 års version pågår för fullt.

 

Behöver du hjälp är det hög tid att boka tid.

 

 

ISO 45001:2018

Nya standarden ersätter OHSAS 18001, släpps i mars.

 

Vill du veta mer, kontakta mig gärna.


2018-03-06

-          Kvalitetstjänst gratulerar Onlinegroup till certifikaten

           ISO 9001:2015 och 27001:2014

 

-          Kvalitetstjänst gratulerar Hydrock till certifikaten

           ISO 9001:2015, ISO 1090 och 3834

 

-          Kvalitetstjänst gratulerar Fredriksson Mek & Vulk AB till certifikaten

            ISO 9001:2015, ISO 1090 och 3834