Nyheter2018-06-21

Nu finns möjlighet att välja kontinuerlig konsulterad tid för att ha kontroll på ledningssystemen. Välj antal dagar i månaden för uppdatering, uppföljning, förbättringar samt Internrevision och Ledningens genomgång. 

Kvalitetstjänst åtar sig att ta sig an överenskomna uppgifter på årsbasis. I konsultpriset ingår 5 timmars extra tid per månad för rådgivning via telefon och eller mail. Intresserad? Kontakta mig på 070-7279800

 

2018-03-06

GDPR – General data protection regulation

Dataskyddsförordningen 

Börjar gälla den 25 maj och ersätter då personuppgiftslagen PuL

Enligt den nya förordningen är företag skyldiga att beskriva hur de hanterar personuppgifter på.

Vem internt som är ansvarig för registerhanteringen; vad används det till, vilka typer av personer förekommer i det, vilka typer av uppgifter och på vilken rättslig grund uppgifterna hanteras? Förordningen syftar till att bättre skydda de registradesintegritet. 

Vill du veta mer? Behöver du hjälp?

Kontakta mig gärna.

Läs också Enkla grunder i dataskydd

  

2018-03-06

ISO 9001:2015 och 14001:2015 

 

Uppgradering av ISO 9001 och 14001 till 2015 års version pågår för fullt.

 

Behöver du hjälp är det hög tid att boka tid.

 

 

ISO 45001:2018

Nya standarden ersätter OHSAS 18001, släpps i mars.

 

Vill du veta mer, kontakta mig gärna.


 

2018-05-29

- Kvalitetstjänst gratulerar  Öjebyn Glas & Aluminium fortsatt arbete med 9001:2015 och 14001:2015

 

2018-05-08 

- Kvalitetstjänst gratulerar  AB TC-Företagen till uppgradering 9001:2015 och 14001:2015

 

- Kvalitetstjänst gratulerar Breson i Tuna AB för fortsatt certifiering SO 9001:2015, 14001:2015 och OHSAS 18001

2018-04-30

- Kvalitetstjänst gratulerar Stafettläkarna till certifikatet ISO 9001:2015

 

Kvalitetstjänst gratulerar Itrevex till lyckat ledningssystem för upphandling.

 

2018-03-06

- Kvalitetstjänst gratulerar Onlinegroup till certifikaten

ISO 9001:2015 och 27001:2014

 

- Kvalitetstjänst gratulerar Hydrock till certifikaten

ISO 9001:2015, ISO 1090 och 3834

 

- Kvalitetstjänst gratulerar Fredriksson Mek & Vulk AB till certifikaten ISO 9001:2015, ISO 1090 och 3834