Hyr en konsult

Nu finns möjlighet att välja kontinuerlig konsulterad tid för att ha kontroll på ledningssystemen. Välj antal dagar i månaden för uppdatering, uppföljning, förbättringar samt Int?ernrevision och Ledningens genomgång.

Rekommenderad tid för bästa resultat är 1-2 dagar för en standard. 2-3 dagar för två standarder och 3-4 dagar för 3 standarder.

Redogörelse kan göras via besök, telefon (typ skype) eller mail. Kvalitetstjänst åtar sig att ta sig an överenskomna uppgifter på årsbasis. I konsultpriset ingår 5 timmars extra tid per månad för rådgivning via telefon och eller mail. Skulle fler timmar än överenskommelsen användas är kostnaden 1000 kr/timme.

Betalning sker per faktura månadsvis. Är någon av parterna missnöjda med uppdraget och inte vill fortsätta finns ingen bindningstid, utan avslut kan göras omgående.

Företaget får en plan på vad som ska gås igenom under konsulttimmarna och vad som kan komma åligga företaget själv att göra.

Sekretess från Kvalitetstjänsts sida är en självklarhet likaså datainspektionens krav på personuppgifter.

Vill du veta mer? Gå inpå kontakt.