CE-märkning av byggverksdelar

För att kunna CE-märka dina produkter måste du som tillverkare vara certifierad.

1090-1
Innebär att tillverkares anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras, för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

I och med CE-märkning försäkrar du dig om att uppfylla alla krav som ställs. 

Du kvalitetsstämplar din produkt och blir konkurrenskraftig. 

3834
Kvalitetssäkring för svetsning sker enligt ISO 3834-seriens kvalitetskrav för smältning av metalliska material

 

1090-2
För svetsade produkter beskrivs dessa i särskilda krav i EN 1090-2. Vi tar fram rutiner för hantering av produkter som ska certifieras och CE-märkas. Enkla mallar gör arbetet med kontroller och dokumentation överskådligt och lättarbetat.